Hemsidan är under uppbyggnad.

Läs och se mer av oss på sociala medier:

Välkommen till Utforskarens förskolor!

Utforskarens förskolor är mindre enheter med ett nära samarbete med varandra i ett kollegialt lärande. En av våra styrkor är att vi är små förskolor vilket ger en familjär känsla där vi kan erbjuda dig och ditt barn det lilla sammanhangets fördelar: trygghet, närhet och en god kommunikation, alltid med barnets bästa i fokus.

I dagsläget driver vi två förskolor i Enköping, Utforskarens förskola Enögla på Enöglavägen 41 och Utforskarens förskola Björkbacken på Kraftgatan 14A.

Pedagogik

Vår profil är rörelse och hälsa. Vi bygger motorikbanor, har mycket utevistelse, går till lekparker och till skogen. Där övar barnen sin balans och koordination genom att gå, klättra och leka i ojämn terräng samtidigt som de får naturupplevelser. Vi arbetar även för att ge barnen en lugn miljö med en bra balans av vila och kost för ett gott mående. För oss är det viktigt att barnen ska ha roligt och trivas och få en känsla av sammanhang och samhörighet.

Våra verksamheter utgår från barnets intresse, lust och nyfikenhet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. En viktig del i vår verksamhet är arbetet med den språkliga utvecklingen och vi lägger stor fokus på sång, rim, ramsor och sagor. Vi läser mycket böcker för att främja läsförståelsen och för att barnen ska lära sig förstå symboler och dess kommunikativa funktioner. På förskolan arbetar vi med tecken som stöd (TAKK – tecken som ett alternativ och kompletterande kommunikation).

Utifrån förskolans läroplan vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande genom att erbjuda barnen en väl genomtänkt pedagogik och en stimulerande och utvecklande vardag. Här är pedagogerna barnens medforskare och vi vägleder, coachar och utmanar barnen efter ålder och mognad till att upptäcka, utforska och vilja lära sig mer om hur saker och ting hänger ihop.

På våra förskolor arbetar vi projekterande vilket innebär att vi arbetar med något specifikt som intresserar och engagerar barnen för att ge dem nya kunskaper och erfarenheter.